Hakukoneoptimointi

Maksa tuloksista, älä lupauksista.

Hakukoneoptimoinnin hinta pitää aina sisällään tulostakuun. Hakukoneoptimoinnin tulee aina kasvattaa verkkosivujen liikennettä optimoitavien termien osalta.

pyydä ilmainen konsultointi hakukoneoptimoinnista
Mitä hyötyä hakukoneoptimoinnista on yritykselle?

Mitä paremmin yrityksesi sijoittuun Googlen luontaisten hakutulosten kärjessä, sen paremmin potentiaaliset ostajat löytävät yrityksesi sivustolle ja pääsevät tutustumaan yrityksesi tarjontaan. 

  • Googlen luontaisten hakutulosten liikenne on täysin ilmaista liikennettä.
  • Kuluttajat ja b-b päättäjät mieltävät hakutulosten kärjessä olevat yritykset laadukkaiksi toimijoiksi.
  • Uusien asiakkuuksiesi hankintahinta laskee.
image

Avainsanatutkimus

Google-optimointi alkaa avainsanatutkimuksella jossa kartoitetaan avainsanat jotka valitaan verkkosivuston tärkeimmiksi liikennettä tuottaviksi avainsanoiksi. Mikäli yritys on tehnyt hakusanamainontaa, hyödynnetään näitä kampanjoita tutkimuksen pohjana.

Lähtökohtaisesti tutkitaan toimialakohtaiset liikenne volyymit erilaisilla työkaluilla, kuten Googlen-avainsanatyökalun avulla. Tämän jälkeen tutkitaan mahdollisuudet menestyä kyseisillä avaintermeillä ja tehdään ehdotukset asiakkaalle optimoitavista termeistä. Ideaali tilanne on se että yhdellä verkkosivulla olisi käsiteltunä 1 asiakkaan tuote/palvelu avaintermeineen. Mikäli kyseessä on verkkokaupan hakukoneoptimointi, keskitytään avaintermien ohella, mahdollisimman laadukkaiden tuote-ja palvelukuvausten luontiin.

image

Onpage-optimointi hakukoneoptimoinnissa, eli kotisivun sisällön optimointi

Sivukohtaisen optimoinnin tärkein yksittäinen tekijä laadukkaan sisällön lisäksi on sivun otsikko, eli title. Se näkyy selaimen otsikkorivillä. Kun pidät Titlen pituuden alle 60 merkissä, vältyt automaattiselta otsikon pätkinnältä ja saat varmasti tärkeimmän avaintermisi mahdutettua otsikon alkuun.

Yleinen malli titlen optimoinnissa on se, että ensin tulee optimoitava avaintermi, vaikka tuotteen / palvelun nimi. Ja sen jälkeen yrityksen nimi. Mikäli haetaan lokaalia,eli paikallista hakutulosta, voidaan perään kirjoittaa esim: kaupunki.

Google Search Console työkalu  löytää hyvin päällekkäiset otsikoinnit jotka voivat aiheuttaa negatiivisia tuloksia hakukonenäkyvyydessä. Tee tuotteestasi tai palvelusta hyvä tuote-ja palvelukuvaus. Myyvät tuotekuvaukset auttavat liikenteen muodostamisessa järkeviksi tarjouspyynnöiksi.

Sisällön avaintermit tulee olla luettavassa muodossa ja avainsanatiheyden tulee olla sopivassa suhteessa tekstin kokonaismäärään. Älä kuitenkaan ylioptimoi avaintermiä sivulla. Pääsääntönä on se, että kirjoitat sisällön vierailijalle ja potentiaaliselle asiakkaalle, etkä hakukoneelle.

Myös kuvat ja videot mitkä tulevat sivulle kannattaa optimoida kuvien alt-atribuutti ja description kuvaukset kertovat hakukoneelle, mitä kuvassa on ja mihin se liittyy.

image

Kotisivun sisäiset ja ulkoiset linkit

Google määrittää lopulliset hakukonesijoitukset sivustojen sisällön relevanttisuuden ja sivustolle tulevien laadukkaiden linkkien määrän mukaan. Jos sivustollesi on linkkejä laadukkaista ja luotettavista toisista sivustoista, olet Googlen silmissä luotettavassa asemassa.

Linkkien rakennus on pitkäjännitteistä työtä ja se kannattaa hoitaa asiantuntevien ammattilaisten kanssa. Perussääntönä on kuitenkin se, että pyydä aina yhteistyökumppaneilta ja tavarantoimittajilta linkkien vaihtoa. Näin saat jo merkittävän edun suhteessa kilpailijoihin.

Ulkopuolelta tulevat linkit tulee rakentaa oikeaoppisesti. Optimoitavissa avaintermeissä oman sivun ulkopuolelta kannattaa ohjata ulkoinen linkki osoittamaan sille omalle sivulle jota ollaan, optimoitamassa.  Sivuston sisäiset linkit kannattaa rakentaa sivulle siten että niissä on mahdollisesti optimoitava hakutermi sisällytettynä. Rakenna sisäiset linkit aina tekstinä, ei kuvina.

image

Sivuston metatietojen optimointi

Google käyttää meta-kuvauksia hakutuloksissaan luomaan kuvauksen siitä sivusta joka on hakutulossivulla. Meta-description kuvauksella on suuri merkitys siihen kuinka paljon googlen luontaisia hakutuloslinkkejä klikataan. Kuvaus on yleisesti n. 160 merkkiä pitkä.


Metatiedot pitävät sisällään
  • Title "pääotsikon optimoinnit"
  • Meta Description "hakutulosten kuvaus"
  • Meta Keywords "optimoidut hakutermit"
image

Sosiaalisen median signaalit hakukoneoptimoinnissa

Sosiaalisen median vaikutus Googlen hakutuloksiin kasvaa voimakkaasti kokoajan. Yritysprofiilit, sisällön jakaminen ja erilaiset sosiaaliset verkostot vaikuttavat nopealla aikataululla hakutuloksissa. Google+, Facebook, instagram ja pinterest sisällönjako kanavina kannattaa ottaa huomioon hakukoneoptimointia suunniteltaessa.

Myös videoiden optimointi esimerkiksi Youtubessa on hyvä keino lisätä liikennettä sivustolle. Kaikki toimenpiteet vaikuttavat Google-optimoinnissa pitkässä juoksussa. Jos et ole varma jonkin menetelmän sopivuudesta, älä käytä sitä.

Tiedätkö miten oma yrityksesi sijoittuu googlessa? Me teemme ilmaisen tutkimuksen! 

Pyydä ilmainen konsultaatio
Kotisivujen hakukoneoptimointi yritykselle ja sivuston käyttökokemus?

Tiedon saavutettavuus. Löytääkö vierailija sivustolta niitä asioita joita hän alunperin oli etsimässä? Monesti sivusto on suunniteltu logiikaltaan liian monimutkaiseksi navigointien ja erilaisten sivun sisältöjen suhteen. Saavatko vierailijat helposti yhteyden yrityksen myyntiin ja asiakaspalveluun muutamalla napin painalluksella. Jos verkkosivustoa ei ole suunniteltu tarpeeksi helpoksi yhteydenottoon, karkaavat vierailijat useimmiten  muualle.

Mitä käyttäjäystävällisempi sivusto, se enemmän se saa hakukoneilta suosiota. Google suosii sivuja jotka ovat tekstisisällöltään rikkaita, mutta myös saavat vierailijat viihtymään sivuilla keskimääräistä pidempään. Sivuston vierailuajat voivat vaikuttaaa hakutuloksiin ja näin ollen, mitä pidempään sivuston vierailijat sivuilla viihtyvät, sen paremmin google arvostaa sivuston sisällön relevanttisuutta suhteessa sivulle tultuihin hakutermeihin.

Jos sisältö ei käyttäjän mielestä ole hyvää, tai auta jonkin ongelman selvittämisessa, ei se silloin ole myöskään "ns. Laadukasta sisältöä" Eri lähteissä on tutkittu, että sivut joiden sisältömäärät ovat 2000-2500 sanan välissä, saisivat parhaita sijoituksia hakukonetuloksissa. Sisällön määrä ei kuitenkaan ole yksistään määräävä tekijä siihen, miten hakutulokset muodostuvat, vaan on yksi tärkeä tekijä monesta muista vaikuttavista asioista.

Kotisivujen nopeus ja responsiivisuus Googlen hakutuloksissa?

Sivuston latausnopeus on yksi tärkeä asia, mitä google painottaa hakutulosten järjestyksessä. Jos sivusto on "hidas" ei käyttäjä jaksa odotella esimerkiksi raskaiden kuvien latautumisia ja näin lähtee johonkin nopeammin latautuvaan sivustoon. Kaikki kuvamateriaalit kannattaa siis optimoida mahdollisimman kevyiksi, jotta se oleellisesti hidasta sivuston suorituskykyä.

  • Mitä nopeampi sivusto on rakenteeltaan ja yhteyksiltään (web-hosting) sen parempi.
  • Sivustot jotka eivät ole responsiivisiä häviävät hakutuloksissa responsiivisille sivuille
  • Kuvien optimointi kannattaa tehdä aina. Mitä vähemmän kuvat "painavat" se parempi.
Responsiivisten sivujen vaikutus hakukoneoptimoinnissa?

Huhtikuussa 2015 Google aloitti järjestelmällisesti rankkaamaan huonommin sivustoja joita ei ole asianmukaisesti mobiilioptimoitu käyttäjiä varten. Yhä enemmissä määrin kuluttajat ja ostajat käyttävät ja etsivät tietoa tuotteista ja palveluista erilaisilla mobiililaitteilla. Jos sivustoa ei ole mobiilioptimoitu, niin siellä ei käyttäjät kovin pitkään viihdy ja se on huono signaali suhteessa hakutuloksiin.

Hakukoneoptimointi hinnasto. Hakukoneoptimointi on jatkuva prosessi ja siitä tehdään min. 6kk. sopimus.

hakukoneoptimoinnin konsultaatio
0 €

Selvitetään mitä on järkevä tehdä ja onko nykyistä sivua järkevä lähteä optimoimaan.kysy ilmainen konsultaatio
perus-optimointi
199/kk

3-5 termiä /kk. riippuen toimialasi kilpailusta omilla termeilläsi. 

kuukausittainen raportointi hakutermien kehityksestä ja liikenteen määrästä

KYSY ILMAINEN KONSULTAATIO
top-3
299/kk

5-10 termiä /kk. riippuen toimialasi kilpailusta omilla termeilläsi.

kuukausittainen raportointi hakutermien kehityksestä ja liikenteen määrästä

KYSY ILMAINEN KONSULTAATIO