image

Digitaalinen markkinointi

Ota maksimaalinen hyöty irti digitaalisesta markkinoinnista

Digimarkkinoinnin ero perinteiseen on se, että se on täysin läpinäkyvää ja sen tulokset ovat laskettavissa

Digitaalinen markkinointi on käsitteenä kohtalaisen tuore, vaikkakin sitä on tehty jo esimerkiksi TV- ja radiomainonnan muodoissa jo viime vuosituhannella. Sosiaalisen median ja hakusanamarkkinoinnin, sekä online-mainonnan yleistyessä siitä on ruvettu käyttämään nykyistä termiä. Wikipedia tiivistää digimarkkinoinnin  seuraavasti:

Digitaalinen markkinointi on yrityksen markkinoinnin osa-alue, joka kattaa sähköisen markkinoinnin, kuten www-sivuston, mobiilimarkkinoinnin, hakusanamainonnan, online display -mainonnan sekä sähköpostimarkkinoinnin. Digitaalinen markkinointi perustuu yrityksen liiketoiminnallisiin tavoitteisiin ja se määrittelee kohderyhmät sekä viestin, joka halutaan kohderyhmälle välittää. Digitaalinen markkinointi määrittelee yrityksen toiminnan suunnan ja tavoitteet verkossa.

Kohderyhmän ymmärtäminen ja räätälöity viesti ratkaisee toimiiko mainonta- ja markkinointi online-kanavissa

Kun potentiaaliset asiakkaat ja kohderyhmät ovat määritelty, voidaan digimarkkinoinnin avulla lähteä tekemään mainontaa- ja markkinointia valitulle segmentille. Digimarkkinoinnin työkaluja ovat mm:

Digitaalisen markkinoinnin mittaaminen

Digimarkkinoinnin tunnusluvut ja tulokset näkyvät reaaliajassa web-analytiikan avulla. Markkinointiin käytetty pääoma pystytään laskemaan auki, ja sijoitetun pääoman tuotto nähdään heti toimenpiteiden aloituksen alkaessa. Monesti kampanjoita pystytään seuraamaan reaaliajassa. Monesti perinteisessä mainonnassa on asiakkaita mietityttänyt tuottosuhteen laskeminen. Digimarkkinoinnissa tätä ei tarvitse murehtia.

Digitaalisen markkinoinnin strategia

Digitaalisen markkinoinnin strategiassa mietitään toimenpiteet ja välineet joita yrityksen kannattaa hyödyntään markkinoinnissaan. Kaikille toimialaloille ei kannata tehdä kaikkia toimenpiteitä, vaan niitä joista tiedetään testauksien kautta tulosten saavutettavuus.

Jotta yrityksen läsnäolo verkossa ei jää pelkäksi näkyvyydeksi ilman selkeää jatkuvuutta, hyvin suunnitellun digistrategian tulee määritellä myös sähköiset jälkimarkkinointitoimenpiteet. Digitaalisen stategian toiminnot kannattaa päivittää vuosittain. Tekniikat, tavoitteet, sekä kilpailjoiden toimenpiteet on hyvä pitää ajantasalla, jotta yritys pääsee tavoiteltuun lopputulokseen.

Onko yrityksellesi tehty toimiva digitaalisen markkinoinnin strategia?

kysy lisää täältä!